Vårt uppdrag

f

Borlänge Konstförening

Borlänge Konstförening - en ideell förening för främjande av konstnärligt uttryck i Borlänge med utställningshall i Borlänge bibliotek

Vårt uppdrag och organisation

Vi arrangerar:

Konstutställningar i utställningshallen på Borlänge bibliotek, kontakta Anna Östlund. Årlig konstutlottning av ett antal verk vid årsmötet i mars. Medlemsrabatt med 15% på konstköp vid egna utställningar. Konstutflykter. Tips och idéer lämnas till någon i styrelsen.

Under 2016 prioriterar vi följande verksamheter.

 

  • Utställningar i Borlänge bibliotek, där ambitionen är att erbjuda ett varierat utbud av konst, som tillsammans med de utställningar som administreras av Borlänge kommun kulturförvaltning, skall spegla det breda spektra av konstutbud som finns i dag. Vi vill också vid Julsalongen kunna visa ett antal nya utställare som blandas med de konstnärer som deltagit tidigare. Därigenom skapas ett forum för ännu ej etablerade konstnärer och medlemmarna får tidigt en insyn i dessa konstnärers utveckling.

 

  • En konstresa under våren, där målsättningen är att resan skall göras möjlig genom samverkan med andra geografiskt lämpliga konstföreningar. Denna samverkan kan innebära att vi ger medlemmarna möjlighet att deltaga i resor som arrangeras av andra föreningar när underlaget inte räcker till för egna resor. Dessa resor ger också en möjlighet för medlemmarna att träffa andra konstintresserade under trevliga former.

 

  • Styrelsen avser att göra föreningen mer synlig för allmänheten, bland annat genom tydligare samverkan med Kultur- och Fritidsförvaltningen, och det uttalade syftet att locka yngre medlemmar för att få en bättre åldersförening.

 

  • Föreningens hemsida www.btkf.se kommer att uppdateras regelbundet så att medlemmar och övriga intresserade lätt kan följa vad som sker under året. Dessutom kommer föreningen att nyttja facebook för att sprida information och driva trafik till hemsidan.

 

Föreninges styrelse 

Anna Östlund, ordförande

Christer Rydmell , kassör

Helen Strand,sekreterare

Kenneth Pettersson, ledamot

Omid Massali, ledamot och webbansvarig

Katarina Thångring, ledamot

Malin Östberg, ledamot

Inger Tuohy, ersättare

Vi vill gärna ha e-postadresser och mobilnummer till medlemmarna i föreningen för att på

ett lätthanterligt sätt få ut information. Sänd din/era e-postadresser och mobilnummer till info@btkf.se

Föreningens stadgar

finner du här. Stadgarna ändrades senast på årsmötet 2016.

Bland viktigare förändringar kan nämnas att under § 3 Medlemskap och förmåner gäller att ”Den medlem som har betalt medlemsavgiften för ett kalenderår har rätt att delta i utlottningen av konst påföreningens årsmöte efterföljande år ” och att ”Medlem som erlagt medlemsavgiften har rätt till en rabatt på fastställt pris av 15% i samband med konstköp vid föreningens olika konstutställningar”.

Gilla oss på facebook

Vi arrangerar:

Konstutställningar i utställningshallen på Borlänge bibliotek. Årlig konstutlottning av ett antal verk vid årsmötet i mars. Medlemsrabatt med 15% på konstköp vid egna utställningar. Konstutflykter. Tips och idéer lämnas till styrelsen.

Medlemsavgift: Medlem 200 kr Familjemedlemskap 300 kr betalas till Bg 5547-3375.

Skriv namn, adress och e-mail på inbetalningen.